Duro Olowu avocado outfit. – Photo: Luis Monteiro / Courtesy of Duro Olowu